spare parts, transport, transporte, freight services, haulage, shipments, road transport, distribution chain, logistics, quality, hussar, hussar gruppa, gruppa

Hussar
Francja Anglia Polska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


HUSSAR Gruppa S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS: 395118, NIP: PL 9512219781, REGON: 141016434,
kapitał zakładowy 498.600,00 PLN opłacony w całości,
ww. Spółka powstała z przekształcenia Spółki HUSSAR Gruppa Sp z o.o. Sp. k.


polityka prywatności

collection, delivery, challenge, truck, HGV, on time, navigation, GPS, telematics, DAF, Transics, mobility, fast, accuracy