Hussar Gruppa S.A.

Więcej

Informacja dla Obligatariuszy:

Adres nowej siedziby spółki :


ul. Postępu 15c , III p. lok. 324

02-676 Warszawa

biuro@hussar-gruppa.com

+48 22 381 60 05

Kontakt dla Obligatariuszy :

obligacje@hussar-gruppa.com

Dane Kontaktowe

Hussar Gruppa S.A.

ul. Postępu 15C IIIp. lok 324
02-676, Warszawa

biuro@hussar-gruppa.com

+48 22 381 60 05

NIP : 9512219781
REGON : 141016434
KRS: 0000395118
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 498.600,00 PLN opłacony w całości

Informujemy, iż kontakt poprzez powyższe adresy e-mail jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Administratorem Pani/Pana danych jest Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15c , III p. lok. 324. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby zajmujące się obsługą informatyczną Hussar Gruppa S.A. i osoby udzielające odpowiedzi na prośbę kontaktu. Ma Pani/Pan prawo do :
- wycofania zgody w dowolnym momencie
- żądania od Hussar Gruppa S.A. dostępu do danych osobowych
- żądania ich sprostowania
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.